Burar för råttor

rat-rack-topDet behövs en ganska stor bur för råttor. Det finns särskilda burräknare för att se hur många råttor man kan ha i buren. Föreskrifter från Djurskyddsmyndigheten och allmänna råd är att rekommendera.

Just nu sker en översyn av reglerna av tolkningen av dessa regler då de uppmuntrar till rätt låga burar och med en stor bottenyta så som kaninburar, dessa är inte alls optimala för råttor. Råttor behöver klättra och dessutom är det bra att ha saker och ting i buren i olika höjd som till exempel matplatsen, toan, boet och liggplatser. Har man en hög bur uppmuntrar det råttorna till aktivitet och de blir vältränade och får bra motion.

Man kan faktiskt också behöva anpassa buren något när de blir äldre och mindre rörliga, pensionärsanpassa den helt enkelt. Råttor får oftast svårare att röra sig när de blir äldre så det gäller att lägga lite tanke bakom.

Terrarium är inget att rekommendera för råttor av flera anledningar. De är svåra att ventilera, de är svåra att inreda vilket innebär att råttan får svårt att klättra. Dock kan det finnas vissa råttor det passar för som till exempel råttor utan päls som inte tål drag och då gallret kan skada deras hud som är känslig. Dessutom är ett terrarium svårare att städa och oftast tyngre och mer otympligt.

I botten av en bur är det bra att undvika vanligt spån så som kutterspån. Det kan nämligen ge råttorna cancer och kan dessutom irritera deras luftvägar så använd tidningar, flis av lövträd eller toalätt. Tänk på att råttor inte äter hö som till exempel kaniner gör så det är också onödigt.

Råttor gillar att bädda där de ska sova så det finns oftast olika bäddmaterial i zoobutikerna som man kan skaffa till råttorna. Ta inget med trådar då de kan skada sig på dessa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *